57-1820-02 - White 12V Round snap-tab IPB w/ white legend
$12.80

White 12V Round snap-tab IPB w/ white legend

Part Number: 57-1820-02