42-1034-00 - Transact Epic 950 RS232 TITO Printer
$739.00

Transact Epic 950 RS232 TITO Printer

Part Number: 42-1034-00
42-1048-00 - Transact Epic 950 USB TITO Printer
$739.00

Transact Epic 950 USB TITO Printer

Part Number: 42-1048-00
42-1051-00 - Transact Epic 950 Netplex TITO Printer for Older IGT
$460.00
95-05491L - IGT USB Adapter
$9.31

IGT USB Adapter

Part Number: 95-05491L