NTE977 - NTE Semiconductor IC-Vltg Reg, Pos, 5V, 100ma
$2.21
NTE2353 - NTE Semiconductor T-NPN, SI, Horiz Defl Output
$7.75
NTE576 - NTE Semiconductor Rectifier-SI, 400V, 5AMP, 35NS
$1.46
NTE960 - NTE Semiconductor IC-Vltg Reg, Pos, 5V, 1A
$4.56